Skip links

Klantcase - Alphen op één lijn

“Werken met de software van SelfBilling.com is kinderlijk eenvoudig”

selfbilling klant case alphen op een lijn

Er is veel te doen om de zorgsector: zorgkosten stijgen, de zorgvraag neemt toe, er is een nijpend tekort aan zorgpersoneel, maar er is wel steeds meer mogelijk in de zorg. Juist dit soort ontwikkelingen maakt het belang van een partij die geïntegreerde eerstelijnszorg coördineert en stimuleert groot. Stichting Alphen op één Lijn (AOEL) faciliteert bij het beter afstemmen, efficiënter en toegankelijker maken van kwalitatief goede zorg. Als verbindend orgaan tussen uiteenlopende eerstelijns zorginstellingen en verzekeraars is het essentieel dat de financiële administratie van de stichting als een huis staat. Daar is de hulp van SelfBilling.com voor ingeschakeld.

Over Alphen op één Lijn

Met haar diensten ondersteunt Stichting AOE de zorgverlener zodat het vak van de zorgverleners leuk blijft. Door samen te werken, te inspireren en te ontzorgen stelt de stichting de zorgverlener in staat in haar kracht te staan. Want als de zorgverlener in haar kracht staat, komt dit ten goede van de patiënt. AOEL verbindt zorgverleners met elkaar en ondersteunt bij de invoer en verbetering van regionaal en/of lokaal gedragen zorgprogramma’s of -paden en de daarbij benodigde verbindende IT-infrastructuur. Denk bijvoorbeeld aan zorgprogramma’s voor patiënten met COPD en astma, en diabetes.

Financieel en projectmanager Caroline de Fouw geeft een treffend voorbeeld voor de werkzaamheden van AOEL: “Het is ondoenlijk voor de zorgprofessionals om van alle andere zorgprofessionals te weten wat zij precies voor welke patiënt kunnen betekenen. Daarom zijn er de zorgprogramma’s. In deze programma’s staat onder andere beschreven wanneer een patiënt verwezen moet worden naar een andere discipline. Zo wordt de onderlinge afstemming van de zorg verbeterd. “Als AOEL proberen wij de zorgprofessionals samen te brengen, zodat zij elkaar beter leren kennen, afspraken kunnen maken en zo de patiëntenzorg op de juiste plek kunnen onderbrengen. We voorkomen hiermee ook dat patiënten onnodig worden doorverwezen en verminderen zo ook de verwijzingen naar het ziekenhuis. Dit scheelt kosten en verhoogt de kwaliteit van de zorgverlening. Dit kwam ook goed tot uiting tijdens de coronagolven, doordat de aangesloten zorgverleners elkaar in de wijken al goed kenden, bleef er een goede samenwerking rondom de patiënt. De zorgverleners onderling mistten wel het contact met elkaar, maar konden ondanks dit gemis nog steeds goed samenwerken.”

“Met logisch nadenken kom je er altijd uit. Dat is echt heel fijn." - Caroline

De noodzaak van een goede en overzichtelijke financiële administratie

Doordat AOEL functioneert als bemiddelaar en verbinder tussen verzekeraars, zorgprofessionals, -organisaties, -programma’s en -projecten, is het cruciaal dat de financiële huishouding en administratie tot in de puntjes kloppen. Samen met zorgprofessionals worden projecten en programma’s vormgegeven. De inspanning die door de zorgprofessionals wordt geleverd kan worden gedeclareerd. Een onhandige opzet van de financiële administratie en een onduidelijke werkwijze kunnen voor veel problemen zorgen.

Henk Braas, directeur van SelfBilling.com, vertelt: “Zorgprofessionals zijn experts in hun vak, maar daarmee niet vanzelfsprekend kundig in financiële administratie. Het risico voor stichtingen als AOEL is dat iedere specialist op zijn of haar eigen manier declaraties indient en dit bovendien doet op andere momenten in het boekjaar. Zo is het niet ongebruikelijk voor sommigen om aan het einde van het jaar alles te factureren van het boekjaar. Voor AOEL levert dit enorm gedoe op; alle facturen moeten immers gematcht en gecontroleerd worden en een foutje is dan zo gemaakt. Om nog maar te zwijgen over de tijd die het kost.”

De kracht van SelfBilling.com

Het is daarom wat Caroline betreft ideaal om te werken met de software van SelfBilling.com, die AOEL sinds medio 2021 gebruikt. Door SelfBilling.com wordt het proces van facturatie omgekeerd. Niet de zorgverlener, maar AOEL maakt de afrekening. “In het systeem hebben we nu alle projecten aangemaakt en gekoppeld aan de juiste kostenplaats. Voor ieder project hebben we daarnaast de tarieven bepaald per taak voor het type zorgverlener. Zorgverleners -en organisaties kunnen via het systeem zelf hun uren indienen door eenvoudig een taak te selecteren binnen het project waar zij aan gekoppeld zijn en het aantal uur in te vullen. Meer niet. Wij controleren vervolgens die declaraties en kunnen de SelfBilling-facturen uitdraaien, die nogmaals gecontroleerd worden. Het systeem werkt echt kinderlijk eenvoudig.” 

Het systeem werkt zo eenvoudig dat het vragenuurtje over SelfBilling.com voor nieuwe gebruikers vaak geen aanmeldingen heeft. Henk: “En daar gaat het ook om. Software moet begrijpelijk zijn. Men moet zichzelf kunnen redden. Onze wens is dat iedereen met SelfBilling.com-software uit de voeten kan.” Caroline voegt toe: “Met logisch nadenken kom je er altijd uit. Dat is echt heel fijn.”

“Wij werken met veel partijen samen, maar met weinig zo soepel als met SelfBilling.com. Het team van SelfBilling.com is altijd bereikbaar voor me, denkt altijd met me mee en staat open voor suggesties." - Alphen op één Lijn

Een vruchtbare samenwerking

Los van het systeem hecht Caroline veel waarde aan de samenwerking met SelfBilling.com. “Ik werk met veel partijen samen, maar met weinig zo soepel als met SelfBilling.com. Het team van SelfBilling.com is altijd bereikbaar voor me, denkt altijd met me mee en staat open voor suggesties. Voor Henk is het niet anders: “Er is echt een klik en het werken met AOEL draagt bij aan onze wens om de zorgwereld nog beter te begrijpen, kosten voor de patiënt te drukken en de kwaliteit van zorg te verbeteren.” 

Benieuwd wat SelfBilling voor jouw organisatie kan betekenen?

Twijfel dan niet en vraag geheel vrijblijvend een demo aan!