Skip links

Disclaimer

Dit is de disclaimer van een website van SelfBiling, gevestigd te De Goorn. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht je problemen ondervinden op onze site, neem dan contact met ons op via onze klantenservice. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

SelfBilling accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Deze website bevat links naar websites van derden. SelfBilling is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SelfBilling is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan SelfBilling. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van SelfBilling. Deze kun je aanvragen via onze klantenservice.

Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat jou door SelfBilling is verstrekt en voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van SelfBilling, wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van SelfBilling die op deze site van toepassing zijn.

Het fotomateriaal op de website is auteursrechtelijk beschermd. Geportretteerden hebben voor het gebruik van de foto’s toestemming verleend aan SelfBilling. SelfBilling heeft alles in het werk gesteld om alle geportretteerden te traceren. Het kan in sommige gevallen voorkomen dat dit niet is gelukt. Indien er bezwaren zijn tegen het gebruik van een herkenbare portretfoto kun je contact opnemen met de klantenservice van SelfBilling.

Publiceren op een site van SelfBilling

Inzending van een bijdrage impliceert steeds toestemming aan de uitgever om de bijdrage geheel of gedeeltelijk verder te exploiteren door opname en/of publicatie in enige databank, informatiedrager (al of niet elektronisch) door middel van online beschikbaarstelling in enig werk.

Doel gegevensverwerking

We verwerken je persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor (digital) marketing en analytics diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Beveiliging

Alle gegevens die je met Selfbilling. uitwisselt via onze website, worden versleuteld met SSL beveiliging op basis van het HTTPS protocol.