Nieuws van SelfBilling.com

Graag vertellen wij u over de laatste ontwikkelingen in ons vak en geven wij een kijkje in de keuken.

Praktijkvoorbeeld facturatieproces bemiddelingsbureau in de zorg

maandag 10 december 2018 om 12:40

Onlangs heeft een groot bemiddelingsbureau in de zorg gekozen voor een van de bemiddelingsmodules van SelfBilling.com.

Hoe werkte het bureau in het verleden?

Dit bureau bemiddelt tussen zzp’ers in de zorg, patiënten, PGB’ers en zorgaanbieders. De facturen van de zzp’ers richting de klant (patiënten, PGB’ers en zorgaanbieders ) werden grotendeels niet door de zzp’ers, maar door het bemiddelingsbureau opgemaakt en verstuurd. Voor het bemiddelen en voor werk om de facturatie te verzorgen, stuurde de bemiddelaar een provisiefactuur naar de zzp’er. Afhankelijk van de afspraak werd soms ook de klant voor bemiddeling belast. De basis van de factuur waren urenbriefjes en een elektronisch urenverantwoordingssysteem.

Waarom is juist de software van SelfBilling.com zo handig voor dit bureau?

Zoals je ziet, zijn er in bovenstaande werkwijze nogal wat factuurstromen. Er zijn ontzettend veel momenten waarop er fouten kunnen sluipen in het proces. SelfBilling.com heeft meerdere modules facturatiesoftware voor bemiddelaars. Een van deze modules biedt een volledig geautomatiseerde oplossing voor deze bemiddelaar. In deze module zit alles wat de bemiddelaar wilde.

 

Hoe gaat het dan precies in z’n werk?

Nadat alle gegevens, zoals leveranciersgegevens, klantgegevens, plaatsingen, tarieven en provisie richting zzp’er en mogelijk klant, in SelfBilling.com gezet zijn, kan de zzp’er zijn gewerkte uren in de software registreren. Vergeet de zzp’er dit, dan krijgt hij of zij automatisch een mailtje. De klant krijgt na indiening van de uren door de zzp’er ook een mailtje, een mailtje dat er uren goed te keuren zijn. Nadat de klant de uren goedgekeurd heeft, ontvangt de klant, via de software van SelfBilling.com, een mailtje met de factuur. Ook is het mogelijk, in verband met privacygevoelige informatie, dat de klant een mailtje krijgt dat hij de factuur uit zijn klantportaal kan halen. Nadat de facturen naar de klant zijn verstuurd, verstuurt de software van SelfBilling.com ook de provisiefacturen. De tijdstippen van versturen van facturen kan door de bemiddelaar ingesteld worden.

Voor dit bureau zijn de werkwijze en de mogelijkheden die de software van SelfBilling.com biedt ideaal. Het bespaart enorm veel tijd!

Klaas Beemster Wilt u weten wat SelfBilling.com in uw proces kan betekenen? Wij gaan graag met u het gesprek aan om samen de mogelijkheden te bespreken. Natuurlijk geheel vrijblijvend.

Kennismaken?