Geen vertraging bij de maandafsluiting

Door Robotic Process Automation is het administratieve proces sneller inzichtelijk

Als u producten afneemt

 • De software van SelfBilling.com leest de contractafspraken die u met uw leverancier heeft in vanuit het administratieve / ERP pakket van uw bedrijf.  
 • Als de inkooporder is goedgekeurd door uw budgethouder, wordt er door de software van SelfBilling.com automatisch een e-factuur opgemaakt en verstuurd naar de leverancier. Alsof de leverancier de factuur zelf heeft gemaakt.  
 • SelfBilling.com werkt niet met creditfacturen, maar met "facturen uitgereikt door afnemer", dit als ware de leverancier deze zelf gemaakt heeft. De gegenereerde factuur voldoet aan de wettelijke eisen. De factuur bevat alle leveranciergegevens zoals logo, nummer kamer van koophandel, IBAN en BTW nummer en is voorzien van een eigen factuurnummerreeks per leverancier, desgewenst met een eigen prefix per leverancier. De facturen van SelfBilling.com kunnen als PDF en/of XML (UBL) worden verstuurd en kunnen per leverancier een andere lay-out of betalingsconditie hebben. Met de takenplanner kunt u zelf bepalen wanneer de factuurrun gedraaid wordt en komen de facturen op het geplande tijdstip binnen..
 • Door deze computer-naar-computeroplossing (Robotic Process Automation) is het administratieve proces sneller inzichtelijk, dit door inrichting aan de voorkant in plaats van aan de achterkant. 

Klaas Beemster Interesse wat SelfBilling.com voor u kan betekenen? Wij komen graag met u in contact.

Afspraak maken

Eenvoudig in beheer

Eenvoudig in beheer

 • Werkend op smartphone, tablet en desktop
 • Gebruiksvriendelijke schermen
 • Efficiënt uren en onkostendeclaraties verwerken
Tijd en kostenbesparend

Tijd en kostenbesparend

 • Voor opdrachtgever én opdrachtnemer
 • Notificatiemeldingen voor continuïteit in het proces
 • Automatisch opmaken en versturen van E-facturen (PDF en XML (UBL))
Sneller uw boekhouding afsluiten

Sneller uw boekhouding afsluiten

 • Ondersteund het financiële proces van Fast Closing
 • Fysieke controleslag wordt overbodig
 • U bent volledig in control