Niet meer wachten op een factuur van een product of dienst

En het aantal te verwerken facturen daalt aanzienlijk

Als u diensten afneemt

 • Alle overeengekomen gegevens, zoals werknemergegevens, prijzen en betalingscondities worden ingevoerd in SelfBilling.com. De mensen die u inhuurt of uw eigen personeel kunnen hierin hun uren en onkostendeclaraties bijhouden. 
 • De opdrachtgever of budgethouder heeft de taak om de urenregistratie of declaratie goed of af te keuren. Is de registratie goedgekeurd, dan wordt de e-factuur automatisch opgemaakt en verstuurd naar de leverancier. Alsof de leverancier de factuur zelf heeft gemaakt. 
 • SelfBilling.com werkt niet met creditfacturen, maar met "facturen uitgereikt door afnemer", dit als ware de leverancier deze zelf gemaakt heeft. De gegenereerde factuur voldoet aan de wettelijke eisen. De factuur bevat alle leveranciergegevens zoals logo, nummer kamer van koophandel, IBAN en BTW nummer en is voorzien van een eigen factuurnummerreeks per leverancier, desgewenst met een eigen prefix per leverancier. De facturen van SelfBilling.com kunnen als PDF en/of XML (UBL) worden verstuurd en kunnen per leverancier een andere lay-out of betalingsconditie hebben. Met de takenplanner kunt u zelf bepalen wanneer de factuurrun gedraaid wordt en komen de facturen op het geplande tijdstip binnen.
 • Met notificatiemeldingen blijft iedereen op de hoogte welke acties er zijn uitgevoerd of nóg uitgevoerd moeten worden. 
 • Via koppelingen tussen SelfBilling.com en uw financiële pakket worden de kosten per afdeling/kostenplaats uitgesplitst, zodat uitsplitsen op factuurniveau niet meer hoeft plaats te vinden. Alle facturen van externe professionals kunnen per leverancier samengevoegd worden tot slechts één factuur (per leverancier, per maand). Hierdoor daalt het aantal te verwerken facturen aanzienlijk. In de praktijk zal het met 60% dalen ten opzichte van het aantal facturen daarvoor. 

Klaas Beemster Interesse wat SelfBilling.com voor u kan betekenen? Wij komen graag met u in contact.

Afspraak maken

Eenvoudig in beheer

Eenvoudig in beheer

 • Werkend op smartphone, tablet en desktop
 • Gebruiksvriendelijke schermen
 • Efficiënt uren en onkostendeclaraties verwerken
Tijd en kostenbesparend

Tijd en kostenbesparend

 • Voor opdrachtgever én opdrachtnemer
 • Notificatiemeldingen voor continuïteit in het proces
 • Automatisch opmaken en versturen van E-facturen (PDF en XML (UBL))
Sneller uw boekhouding afsluiten

Sneller uw boekhouding afsluiten

 • Ondersteund het financiële proces van Fast Closing
 • Fysieke controleslag wordt overbodig
 • U bent volledig in control